The first Cyberpol International Cyber Security Summit, held in Bruxelles Belgium last week, turned out a great success. President Baretzky opened the conference and provided a strategic overview, from the political position, to the cyber security threats we are facing and the changing position on the security and protection ofContinue Reading

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. «Terrorsikring: Veileder i sikkerhets- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger» er et samarbeidsprosjekt mellom NSM, PST og POD som først kom ut i 2011. Den var et tema som skulle bli dagsaktuelt relativtContinue Reading

We are proud to introduce Michael Fayerman, new professional member of the Defence and Intelligence editorial team. He will conduct profiling analysis of world leaders and international policies and provide unique perspective of how technology affects the intelligence and national security matters. As a Senior Consulting Manager for KPMG (Big4) oneContinue Reading

Det foreligger ingen informasjon som knytter angrepene eller gjerningspersonene til Norge. I trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober vurderer vi det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep i Norge. Trusler og oppfordringer fra blant annet ISIL kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep.Continue Reading

On March 10, 1994 I was deployed to UNPROFOR United Nations Military Police in Sector North East, Tuzla in Bosnia & Herzegovinia. I was there in order to take part in organizing the multi national UNMP Platoon in the sector.   By Arne Gerrit Halvorsen, Editor Defence and Intelligence NorwayContinue Reading