Mandag den 7. mars 1994 møtte jeg opp på Onsrud leir for tjeneste ved UNPROFOR Military Police Company. Her ble det gjennomført et forkurs for oss tre som skulle nedover. Vi hadde daværende kaptein Kristin Lund som instruktør og med sin erfaring fra UNPROFOR fikk vi en god innføring iContinue Reading

UNEF 1 1966/1967 kontingent XX, XXI og XXII Norske FN-soldater hadde allerede vært til stede på Gaza i noen år da Arne Gerrit Halvorsen troppet opp til førstegangstjeneste i Flyvåpenet 6. april 1959. Senere, som ferdig utdannet politimann, rettet han en henvendelse til Hærens overkommando med forespørsel om tjeneste vedContinue Reading

On March 10, 1994 I was deployed to UNPROFOR United Nations Military Police in Sector North East, Tuzla in Bosnia & Herzegovinia. I was there in order to take part in organizing the multi national UNMP Platoon in the sector.   By Arne Gerrit Halvorsen, Editor Defence and Intelligence NorwayContinue Reading