ISIS is claiming credit for inspiring the latest terrorist attacks in Nice, France and on a train in southern Germany as well as a machete attack in Belgium. We don’t know what was in the attackers’ minds or whether ISIS’ claim is false bravado or true, but a video obtainedContinue Reading

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk motivert vold. De siste årene har det vært en negativ utvikling i trusselbildet. Flere terrorgrupper oppfordrer sine sympatisører til å utføre voldsaksjoner. Av Beate Gangås
Avdelingsdirektør PST
 – Etterforsknings- og påtaleavdelingen ViContinue Reading

Defence and Intelligence Norway: We are the independent  and trusted source when it comes to news and information regarding: army, terror, anti-terror, security, intelligence, police, defence, politics, government, airforce, politics, navy, airforce, CIA, NATO, CIOR, border control, new weapons, propaganda, international relations, peacekeeping operations, war, democracy, freedom, soldiers, strategy, operations, long term stabilityContinue Reading