The mission of Studies in Intelligence is to stimulate within the Intelligence Community the constructive discussion of important issues of the day, to expand knowledge of lessons learned from past experiences, to increase understanding of the history of the profession, and to provide readers with considered reviews of public literatureContinue Reading

Med innsettingen av Kristin Pedersen som ny skvadronssjef på Andøya flystasjon, er det kvinnene som leder an på den militære flybasen. ​​​​​​​​– Jeg skal sørge for at skvadronen fortsetter å levere som den skal, og at vi når målene våre. Det er en viktig oppgave som skvadronen gjør innenfor overvåkingContinue Reading

NRK melder: Nye skoler må bygges med tanke på terrorangrep, og ikke hva som tar seg best ut estetisk og arkitektonisk. Det anbefaler innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thor Langli. http://www.nrk.no/norge/politiet-mener-fremtidens-skolebygg-ma-ta-hoyde-for-terrortrusler-1.12510374  Continue Reading

PST advarer: Våpen som har kjernefysiske, biologiske eller kjemiske stridsmidler som last, kombinert med et effektivt leveringsmiddel, har fellesbetegnelsen masseødeleggelsesvåpen og kjennetegnes ved stort skadeomfang, massedød og store materielle skader. Masseødeleggelsesvåpen utgjør derfor en av de største potensielle truslene mot internasjonal stabilitet og sikkerhet. Norge har ikke masseødeleggelsesvåpen, og viContinue Reading

Defence and Intelligence Norway: We are the independent  and trusted source when it comes to news and information regarding: army, terror, anti-terror, security, intelligence, police, defence, politics, government, airforce, politics, navy, airforce, CIA, NATO, CIOR, border control, new weapons, propaganda, international relations, peacekeeping operations, war, democracy, freedom, soldiers, strategy, operations, long term stabilityContinue Reading