Sjøforsvaret samler befalsutdanningen

All grunnleggende befalsutdanning i Sjøforsvaret er nå samlet under Befalsskolen for Sjøforsvaret i Madlaleiren.

På onsdag åpnet generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) på Madla. I godt vestlandsvær ​sto nærmere 1000 menn og kvinner oppstilt for å overvære den historiske begivenheten. Befalsskolen for Sjøforsvaret på Madla står nå for all grunnleggende befalsutdanning i Sjøforsvaret, og skal utdanne opp til 200 befalselever årlig.

– Sammenslåingen av befalsutdanningen i Sjøforsvaret til ett sted er et fremtidsrettet tiltak, og vil styrke fagmiljøene. Madlaleiren er godt tilrettelagt for grunnleggende befalsutdanning i Sjøforsvaret. Vi får inn topp motiverte og dyktige ungdommer til vår lederutdanning. En utdanning som er svært attraktiv, sier sjef BSS, kommandørkaptein Jarle Heggelund.

Det allerede godt etablerte fagmiljøet på Madla blir nå forsterket med personell fra Bergen.

– Vi får med oss dyktige medarbeidere fra Bergen, og sammen med de som allerede er her vil vi fortsette å levere kvalitet i utdanningen vår. Fagmiljøet vårt er styrket. Siden vi vil benytte stab som allerede er på Madla, har vi også klart å redusere med ti årsverk, sier Heggelund.

For mer informasjon les: https://forsvaret.no/aktuelt/et-styrket-fagmiljo

(Kilde:Forsvaret)

Leave a Reply