Speach by Minister of Defense, Frank Bakke-Jensen, at “Looking North”, a conference on security in the Arctic by the Atlantic Council (19.03.2021) Thank you, and it is a great pleasure to speak to you from my Arctic hometown of Tromsø. As my colleague, the Minister of Foreign Affairs, pointed out,Continue Reading

Forsvarsministeren vil møte forsvarsindustrien for å diskutere situasjonen som har oppstått som følge av koronakrisen Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak, for å støtte nasjonal forsvarsindustri. Forsvarsdepartementet ser på tiltak utover de generelle økonomiske tiltakspakkene for å avhjelpe skadevirkninger av korona-krisen. Inngripende tiltak for åContinue Reading