As violent pro-Palestinian protesters are shouting their antisemitic slogans at US universities, it is time to reflect on President Joe Bidens statement regarding Passover, made only two days ago. Tomorrow night, Jews around the world will celebrate Passover, recounting their miraculous Exodus story from hundreds of years of enslavement inContinue Reading

Forsvarsministeren vil møte forsvarsindustrien for å diskutere situasjonen som har oppstått som følge av koronakrisen Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak, for å støtte nasjonal forsvarsindustri. Forsvarsdepartementet ser på tiltak utover de generelle økonomiske tiltakspakkene for å avhjelpe skadevirkninger av korona-krisen. Inngripende tiltak for åContinue Reading