PST expects that the threats to Norway and Norwegian interests in 2016 will continue to form a complex and varied picture. Assessing future threats will involve reviewing large quantities of unverified information from many different sources. By Siv Alsen, PST Events in other countries will also have direct and indirectContinue Reading

PST advarer: Våpen som har kjernefysiske, biologiske eller kjemiske stridsmidler som last, kombinert med et effektivt leveringsmiddel, har fellesbetegnelsen masseødeleggelsesvåpen og kjennetegnes ved stort skadeomfang, massedød og store materielle skader. Masseødeleggelsesvåpen utgjør derfor en av de største potensielle truslene mot internasjonal stabilitet og sikkerhet. Norge har ikke masseødeleggelsesvåpen, og viContinue Reading