PST advarer mot industrispionasje

PST advarer: Våpen som har kjernefysiske, biologiske eller kjemiske stridsmidler som last, kombinert med et effektivt leveringsmiddel, har fellesbetegnelsen masseødeleggelsesvåpen og kjennetegnes ved stort skadeomfang, massedød og store materielle skader. Masseødeleggelsesvåpen utgjør derfor en av de største potensielle truslene mot internasjonal stabilitet og sikkerhet.

Norge har ikke masseødeleggelsesvåpen, og vi har heller ikke noen umiddelbar trussel fra slike våpen mot oss. Vi har imidlertid meget avansert teknologi som kan inngå som viktige deler i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen.

Det finnes aktører som er interessert i å få tak i eller selv produsere masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for disse. Vi vet at aktører som forsøker å få tak i varer, teknologi og kunnskap fra norske virksomheter, gjør dette på en fordekt måte.

Utfordringene med å hindre spredning av konvensjonelle våpen og masseødeleggelsesvåpen blir stadig større. Teknologi og varer til bygging av våpen og leveringsmidler er lettere tilgjengelig, og det er derfor svært viktig å fortsette innsatsen i arbeidet med å hindre spredning.

 

Leave a Reply