Regjeringen har lagt frem en ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren som foreslår en omfattende styrking av Forsvaret. En mer alvorlig sikkerhetssituasjon gjør at en økt satsing på Forsvaret er en riktig og viktig prioritering. Langtidsplanen er i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd «Trygghet i usikre tider» samt andre råd og innspill.Continue Reading

Regjeringens flåteplan vil tilføre Sjøforsvaret minimum fem nye fregatter med helikoptre, inntil ti store og atten mindre standardiserte fartøy, og minimum fem undervannsbåter. Regjeringen vil fornye Sjøforsvaret med minst fem nye fregatter med maritime helikoptre med anti-ubåtkapasitet. Foto: Sjøforsvaret – Dette er den største satsingen i ny langtidsplan og vilContinue Reading