Kristoffersens kommentarer til Forsvarets langtidsplan: Balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser

Regjeringen har lagt frem en ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren som foreslår en omfattende styrking av Forsvaret. En mer alvorlig sikkerhetssituasjon gjør at en økt satsing på Forsvaret er en riktig og viktig prioritering. Langtidsplanen er i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd «Trygghet i usikre tider» samt andre råd og innspill. Den beskriver et utfordringsbilde og en nødvendig styrking av forsvarsevnen som det er bred enighet om. Planen vektlegger en balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, både på kort og lengre sikt.

(Foto: Torbjørn Kjosvold)

Denne ambisiøse langtidsplanen pålegger hele forsvarssektoren et stort realiseringsansvar. Det er et ansvar Forsvaret påtar seg med stort alvor, og med visshet om at det er riktig å bruke mer av fellesskapets ressurser på sikkerhet i årene som kommer. Langtidsplanen er et stort felles løft for forsvarssektoren, som krever god kontroll, samhandling og stor gjennomføringsevne.

Siden det fagmilitære rådet ble overlevert har det blitt enda viktigere å styrke Forsvaret. Russlands gjenopprusting går raskere enn tidligere forventet. Økende stormaktsrivalisering medfører at europeiske land må ta større ansvar i rammen av NATO, og selv om svensk og finsk medlemskap styrker alliansen, medfører det også et økt ansvar for Norge som mottaks- og transittland for militære forsterkninger for hele Nordkalotten.

Les hele artikkelen på Forsvarets hjemmeside: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/ltp?fbclid=IwAR3wt3T30UT053f_L9qAZ-wwlg8LcvjGa3zb84BM3sdd7-PfFjvIB050kvI