Dersom Oleg Elshin og Terra Seismic får Nobelprisen vil det beskytte oss nordmenn og menneskeheten i sin helhet mot jordskjelv og tsunamier

Jordskjelv og tsunamier er verdens mest ødeleggende naturkatastrofer. I løpet av de siste 15 årene har mer enn 680.000 mennesker omkommet av dette og flere hundre millioner blitt berørt.

Av Jan Helge Kalvik
Editor-In-Chief

Jordskjelv kan ramme hvem som helst. Fem milliarder mennesker lever i land som er utsatt for jordskjelv og tsunamier, og 200 millioner besøker disse landene hvert år. Nordmenn er veldig aktive mennesker og reiser mye: 84 nordmenn ble drept i jordskjelvet og tsunamien i Sumatra i 2004. Forståelig nok har mange styresett prioritert jordskjelv som et nasjonalt sikkerhetsproblem.

Flott møte mellom sjefredaktør Jan Helge Kalvik og Nobels fredspris-nominerte Oleg Elshin fra Terra Seismic i Oslo. Med rundt 150 nominasjoner fra prestisjetunge professorer og universiteter rundt om i verden, er han rangert som toppkandidat for Nobels fredspris i 2019.

Jordskjelv er ekstremt farlige fordi de er fullstendig utenfor menneskets kontroll. Man kan oppdage ankomst eller utvikling av andre naturkatastrofer som orkaner, flom eller branner, og iverksette rettidige tiltak for å dempe den potensielle skaden. Men jordskjelv utvikler seg under jordoverflaten, og derfor er de «usynlige» for mennesker inntil det øyeblikket de slår til.

Skadene jordskjelvene forårsaker forverres mye på grunn av uforutsigbare sekundære effekter. I jordskjelvet i San Francisco i 1906 oppstod inntil 90 % av skaden som følge av påfølgende branner.

Slik ser forutsigelse av globale jordskjelv ut … Terra Seismic orutså store jordskjelv i Canada-regionen og Bandasjøen.

Overraskende nok er menneskeheten nå enda mer sårbar for jordskjelv enn noen gang før! Sivilisasjonen vår har skapt mange potensielt farlige fasiliteter, så som atomkraftverk, kjemiske anlegg, olje- og gassrørledninger osv. Jordskjelv kan ødelegge slike anlegg, noe som resulterer i ekstremt farlige situasjoner. Et veldig nylig og beryktet eksempel er eksplosjonen ved Fukushima atomkraftverk etter jordskjelvet og tsunamien i Tohoku i 2011 . Katastrofen drepte mer enn 15.000 mennesker, produserte atomkraftforurensning i Japan og Stillehavet, og forårsaket skader for flere hundre milliarder dollar. De alvorlige konsekvensene vil merkes i mange generasjoner.

Oleg Elshin holdt en presentasjon for Lars Andersson, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna i Stockholm. Etter presentasjonen nominerte herr Andersson Terra Seismic og dets forskere til Nobels fredspris for 2019.

Det er klart at skader forårsaket av jordskjelv ville blitt sterkt redusert hvis man kunne forutsi slike hendelser på forhånd. Menneskeheten har forsøkt å utvikle verktøy for å kunne forutsi jordskjelv i flere tusen år. Først for mer enn 2.000 år siden oppdaget de gamle grekerne at naturen kan sende varselsignaler. Mange berømte gamle greske filosofer og naturforskere, som f.eks. Aristoteles, beskrev observasjon av uvanlige skyer, dyreatferd og værmønstre før store skjelv. De forsøkte å bruke disse naturlige forløperne som et verktøy for å kunne forutsi fremtidige jordskjelv.

På skolen lærte vi at jordskjelv ikke kan forutsies. Men vi lever i interessante tider der nye teknologier fører til rask vitenskapelig utvikling. Plutselig blir det som var utrolig eller umulig i går en realitet i dag. Bruken av satellitt-teknologi og metodologier for stordata betyr at vi har vært i stand til å løse det historiske problemet med å forutsi jordskjelv. Terra Seismic, det første selskapet i sitt slag, har utviklet enestående globale systemer for å kunne forutsi jordskjelv. Disse systemene kan forutsi de fleste store jordskjelv (med en styrke på M6.2 eller mer) minst 2-5 måneder før de inntrer.

Jan Erik Horgen, bedriftseier: Det var min store ære å møte Nobelpris-nominerte Oleg Elshin i dag i Oslo. Oleg er skaperen av et system som spår og varsler katastrofale jordskjelv med høy nøyaktighet. Det vil redde millioner av liv og milliarder av dollar for menneskeheten globalt. Ikke rart at han er nominert – for en utmerket bruk av vitenskapelige stordata og oppfinnsomhet for å bedre menneskehetens fremtid!

Oleg Elshin, administrerende direktør og president i Terra Seismic og nominert til Nobels fredspris, gir en enkel forklaring på hvordan man kan forutse jordskjelv at alle som har hatt fysikk på skolen kan forstå det. Da han snakket med Etterretningen.no sa han: «Jordskjelv er ikke plutselige hendelser. Naturen trenger tid til å forberede jordskjelv. Jordskjelvforberedelse er en fysisk prosess som akkumulerer en enorm spenning. Denne akkumulerte spenningen vil bli frigjort senere i form av en enorm mengde energi.

For eksempel frigjør et jordskjelv med styrke 7 den samme energimengden som 32 atombomber fra Hiroshima! En slik enorm spenningsakkumulering kan selvsagt oppdages. Et fremtidig jordskjelvområde vil ha spenninger og oppføre seg unormalt. I forkant av denne enorme eksplosjonen av energi, kan vi merke avvik i dataene vi samler inn. På samme måte som feber varsler folk om at de må oppsøke lege fordi noe er galt med dem, uttrykker anomalier at noe er galt i det bestemte området av verden. Anomalier forteller oss at det kommer et stort jordskjelv.»

Han presenterer et sett med berømte jordskjelv og avslører det som tidligere var usynlig for mennesker – hvordan jordskjelvspenningen gradvis samlet seg og så frigjorde seg det øyeblikket jordskjelvet oppstod.

Oleg Elshin holdt en presentasjon for Rickard Sandberg, førsteamanuensis ved Stockholm School of Economics og sjef for Center for Economic Statistics. Professor Sandberg forstår seg på og støtter nominasjonen av Terra Seismic for Nobels fredspris.

I 2017 – 2019 har Terra Seismics arbeid blitt presentert for mer enn 150 universitetsprofessorer. I 2019, etter disse presentasjonene, nominerte 150 professorer og parlamentsmedlemmer fra 60 land Terra Seismic og deres forskere for 2017, 2018 og 2019 til Nobels fredspris. Terra Seismic holdt også en presentasjon for medlemmer av de norske, svenske og europeiske parlamentene.

Alfred Nobels idé til Nobels fredspris var å støtte og fremme individer som bestrebet å forhindre store tap av menneskeliv. Et strålende eksempel på en slik tilnærming er Nobels fredspris for år 1922 til den store nordmannen Fridtjof Nansen som fikk prisen for sitt humanitære hjelpearbeid under den alvorlige hungersnøden i Sovjetunionen.

Jordskjelv utgjør en pågående kamp mot menneskeheten og Terra Seismics forutsigelse av jordskjelv vil redde millioner av menneskeliv per århundre, gi trygghet og beskyttelse for milliarder, hindre store materielle skader, og redusere alvorlighetsgraden av disse naturkatastrofene. Vi lever i farlige tider og det neste store jordskjelvet er alltid i horisonten. Livet og sikkerheten for 5 milliarder mennesker som bor i land som er utsatt for jordskjelv og tsunamier og nordmenn som besøker disse landene, er et viktig tema. Terra Seismic etterspør samarbeid med alle myndigheter og etater, som har ansvaret for naturkatastrofer.

Oleg Elshin, president og administrerende direktør for Terra Seismic, nominert til Nobelprisen ved Europaparlamentet, Brussel. – Velkommen til en ny og tryggere planet, der man kan forutsi store jordskjelv!

Du finner mer informasjon om Terra Seismic på: www.terraseismic.org