Nobelpriset till Oleg Elshin och Terra Seismic kommer hjälpa till att skydda mänskligheten och svenskarna mot jordbävningar och tsunamier

Oleg Elshin, vd för Terra Seismic och nominerad till Nobels fredspris, ger en så enkel förklaring av hur jordbävningar kan förutsägas att det kan förstås av alla som fortfarande kommer ihåg fysiklektionerna från skolan.

Av Jan Helge Kalvik
Editor-In-Chief

Jordbävningar och tsunamier är de naturkatastrofer i världen som leder till mest omfattande skador. Bara under de senaste 15 åren har dessa katastrofer skördat fler än 680 000 dödsoffer och ytterligare hundratals miljoner människor har drabbats.

En jordbävning kan drabba vem som helst. Fem miljarder människor lever i jordbävnings- och tsunamidrabbade länder och 200 miljoner människor besöker dessa länder varje år. Svenskarna är väldigt aktiva och reser mycket. Exempelvis omkom 543 svenskar i jordbävningen på Sumatra 2004. Av förståeliga skäl har många regeringar gjort jordbävningar till en prioriterad nationell säkerhetsfråga.

Oleg Elshin har även hållit en presentation för Lars Andersson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Efter presentationen nominerade Lars Andersson Terra Seismic och företagets forskare till Nobels fredspris 2019.

Jordbävningar är extremt farliga eftersom de står helt utanför människans kontroll. Andra naturkatastrofer, t.ex. orkaner, översvämningar eller bränder kan upptäckas samt snabba åtgärder vidtas i tid för att minska omfattningen av de potentiella skadorna. Jordbävningar utvecklas däremot under jordens yta och är därför “osynliga” för människan tills de bryter ut. De skador som jordbävningarna leder till förvärras enormt på grund av oförutsägbara sekundära effekter. Vid jordbävningen i San Francisco 1906 orsakades exempelvis upp till 90 % av alla skador av efterföljande bränder. Förvånansvärt nog är mänskligheten i dag ännu mer sårbar för jordbävningar än någonsin tidigare! Vår civilisation har skapat många potentiellt farliga anläggningar, t.ex. kärnkraftverk, kemikalieanläggningar samt olje- och gasledningar. Dessa anläggningar kan förstöras vid jordbävningar, vilket skapar extremt farliga situationer.

Ett ganska nytt och välkänt exempel är den explosion som skedde vid kärnkraftverket i Fukushima som en följd av jordbävningen och tsunamin i Tohoku 2011. Fler än 15 000 människor omkom i katastrofen som ledde till kärnkraftsföroreningar i Japan och Stilla havet och orsakade skador för hundratals miljarder dollar. De allvarliga konsekvenserna kommer att finnas kvar i många generationer.

Den norske affärsmannen Jan Erik Horgen säger så här om sitt möte med Oleg Elshin: Det var en stor ära för mig att träffa Nobelpris-nominerade Oleg Elshin i Oslo i dag. Oleg har tagit fram ett system som med hög precision förutsäger och varnar för katastrofala jordbävningar. Detta system kommer att rädda miljontals liv och miljarder dollar för mänskligheten globalt. Inte undra på att han är nominerad – det här är ett förträffligt sätt att använda vetenskapens stordata och uppfinningsrikedom för att åstadkomma förbättringar för hela mänskligheten!
Oleg Elshin har hållit en presentation för Rickard Sandberg, lektor vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for Economic Statistics. Sandberg fick en djup förståelse för Terra Seismics arbete och stödjer nomineringen av Terra Seismic till Nobels fredspris.

Det är uppenbart att omfattningen av de skador som orsakas av jordbävningarna skulle minska kraftigt om man kunde förutse dem. Människan har i tusentals år försökt utveckla verktyg för att förutsäga jordbävningar. De gamla grekerna var för mer än 2 000 år sedan först med att upptäcka att naturen kan skicka varningssignaler inför jordbävningar. Många kända grekiska filosofer, t.ex. Aristoteles, beskrev att ovanliga moln, djurbeteenden och vädermönster hade observerats före stora skalv. Man försökte använda dessa tecken i naturen som verktyg för att förutsäga om en jordbävning var på väg.

I skolan fick vi alla lära oss att man inte kan förutsäga jordbävningar, men vi lever i en intressant tid där nya tekniker leder till snabb vetenskaplig utveckling. På ett ögonblick blir det som var otroligt eller omöjligt i går verklighet i dag. Vi har med hjälp av satellitteknologi och stordatametoder lyckats lösa det historiska problemet att förutse jordbävningar. Terra Seismic är det första företaget i sitt slag som framgångsrikt har utvecklat unika globala system för att förutsäga jordbävningar. Dessa system kan förutsäga de flesta stora jordbävningar (med en magnitud på 6,2 eller mer) minst 2–5 månader innan de bryter ut.

Jan Helge Kalvik, chefredaktör för Defence and Intelligence Norway: Mycket givande möte i Oslo med fredsprisnominerade Oleg Elshin från Terra Seismic. Med runt 150 nomineringar från framstående professorer och universitet runt om i världen rankas han som en toppkandidat för Nobels fredspris 2019.

Oleg Elshin, vd för Terra Seismic och nominerad till Nobels fredspris, har avlagt examen vid Oxfords universitet och Handelshögskolan i Stockholm i Sankt Petersburg. Han ger en så enkel förklaring till hur jordbävningar kan förutsägas att alla som kommer ihåg skolans fysiklektioner lätt kan förstå. I sitt tal till den norska underrättelsetjänsten gav han följande förklaring: ”Jordbävningar är inga händelser som inträffar plötsligt. Naturen behöver tid på sig för att förbereda dem. Naturens förberedelser inför en jordbävning är en fysisk process som innebär en enorm stressansamling och denna ackumulerade stress frigörs senare i form av en enorm mängd energi. Exempelvis frigör en jordbävning med magnitud sju samma mängd energi som 32 Hiroshima-atombomber! Så stora stressansamlingar kan naturligtvis upptäckas.

Ett område där en jordbävning kommer att äga rum präglas av stress och avvikelser och inför en så stor explosion av energi ser vi avvikelser i den data vi samlar in. På samma sätt som feber signalerar för människan att man behöver gå till doktorn eftersom något inte står rätt till i kroppen uttrycker dessa avvikelser att något är fel i ett specifikt område i världen. Avvikelserna talar om för oss att en stor jordbävning är på väg.”

Oleg Elshin tar upp en rad kända jordbävningar och avslöjar något som tidigare var osynligt för människan – hur jordbävningsstress gradvis ackumuleras och sedan frigörs när jordbävningen bryter ut.

Slik ser forutsigelse av globale jordskjelv ut … Terra Seismic orutså store jordskjelv i Canada-regionen og Bandasjøen.

Under perioden 2017–2019 har Terra Seismics arbete presenterats för fler än 150 universitetsprofessorer. Efter dessa presentationer har 150 professorer och parlamentsledamöter från 60 länder nominerat Terra Seismic och företagets forskare till Nobels fredspris 2017, 2018 och 2019. Terra Seismic har också hållit en presentation för ledamöter i den svenska riksdagen, norska stortinget och Europaparlamentet.

Alfred Nobels tanke bakom Nobels fredspris var att stödja och främja individer som har verkat för att minska stora mänskliga förluster. Ett lysande exempel på ett sådant förhållningssätt var när den framstående norrmannen Fridtjof Nansen 1922 tilldelades Nobels fredspris för sitt humanitära hjälparbete under den allvarliga hungersnöden i Sovjetunionen.

Oleg Elshin, vd på Terra Seismic och nominerad till Nobels fredspris sade i sitt tal till Europaparlamentet i Bryssel ”Välkomna till en ny, säkrare planet, där stora jordbävningar kan förutsägas!”

Jordbävningar utgör ett ständigt hot mot mänskligheten och Terra Seismics arbete med att förutsäga jordbävningar kommer att rädda miljontals liv varje sekel, ge skydd åt miljarder människor, förhindra stora materiella skador samt mildra konsekvenserna av dessa naturkatastrofer. Vi lever in en farlig tid och nästa stora jordbävning lurar alltid vid horisonten. Levnadsvillkoren och säkerheten för de fem miljarder människor som bor i jordbävnings- och tsunamidrabbade länder samt besökare i dessa områden, däribland svenskar, är en otroligt viktig fråga. Terra Seismic önskar samarbeta med alla regeringar och organ som ansvarar för naturkatastrofer.

Mer information om Terra Seismic finns på: www.terraseismic.org