Kvinner tar ledelsen på Andøya flystasjon

Med innsettingen av Kristin Pedersen som ny skvadronssjef på Andøya flystasjon, er det kvinnene som leder an på den militære flybasen.
​​​​​​​​– Jeg skal sørge for at skvadronen fortsetter å levere som den skal, og at vi når målene våre. Det er en viktig oppgave som skvadronen gjør innenfor overvåking av det som skjer i nord, både av militær og sivil aktivitet, sier Kristin Pedersen, ny sjef for 333 skvadron på Andøya.

– Historisk
På Andøya flystasjon startet det med en oppstilling utenfor hangaren. Luftvingsjef Ingvild Bjørnstad Jensrud holdt en tale for soldater og ansatte. Der ble det innsettelse av to avdelingssjefer: Kristin Pedersen som sjef for 333 skvadron og Odd Arne Andreassen som stabssjef og nestkommanderen​​de for 133 luftving. I tillegg var det utdeling av tjenestemedaljer til åtte ansatte i Luftforsvaret. Andenes skolekorps avsluttet oppstillingen med å spille nasjonalsangen.

Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Per-Egil Rygg, håper han vil se enda flere kvinnelige toppledere i Luftforsvaret etter innføringen av allmenn verneplikt.

 

Les mer hos Forsvaret: https://forsvaret.no/aktuelt/nyskvadronsjefandoya

Leave a Reply