Fra Tuzla til Zagreb

Mandag den 7. mars 1994 møtte jeg opp på Onsrud leir for tjeneste ved UNPROFOR Military Police Company. Her...

En politimann på vakt

UNEF 1 1966/1967 kontingent XX, XXI og XXII Norske FN-soldater hadde allerede vært til stede på Gaza i noen...