Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk...

Defence and Intelligence Norway

Defence and Intelligence Norway: We are the independent  and trusted source when it comes to news and information regarding: army, terror, anti-terror,...