Revidert nasjonal veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. «Terrorsikring:...

PST: Terrorhendelsene i Paris

Det foreligger ingen informasjon som knytter angrepene eller gjerningspersonene til Norge. I trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober...

Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk...

PST advarer mot industrispionasje

PST advarer: Våpen som har kjernefysiske, biologiske eller kjemiske stridsmidler som last, kombinert med et effektivt leveringsmiddel, har fellesbetegnelsen...